AMD Ryzen Threadripper 3960X với 24 lõi và 48 luồng đã được xác nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865