Báo Kinh tế và Đô thị tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes

Ngày 24/4/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm trong năm 2020 như sau:

Tổ chức cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông – hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của Thành phố. Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Thành phố.

  Chuyên trang Hanoitimes của Báo Kinh tế & Đô thị

Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của Thành phố; triển khai quảng bá hình ảnh Thành phố trên mạng xã hội, internet. Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện quốc tế do Thành phố tổ chức.

Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội; các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố trong năm 2020.

Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tăng cường phổ biến các cam kết quốc tế đã được ký kết; đẩy mạnh thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, tổ chức chính trị – xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn kiện về biên giới lãnh thổ; đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển, đảo.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường cộng tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới.

UBND Thành phố đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố:

(1) Tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.
(2) Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử… , chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.
(3) Báo Kinh tế và Đô thị nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.
(4) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài phát thanh, truyền hình quốc gia. (5) Đảm bảo thực hiện đúng Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.675.393