Download 4K Video Downloader – Trình tải ideo trự tuyến miễn phí

Nội dung bài viết

4K Video Downloader là một trình tải xuống video web rất dễ sử dụng. Giao diện 4K Video Downloader này rất đơn giản, nhưng chức năng không được đánh giá thấp. Nó được thiết kế cho tất cả khách hàng để quay video ở Flash (flv), wmv và các định dạng tệp khác, và thật dễ dàng để tải xuống video.

4K Video Downloader có bố cục trực quan và rõ ràng cho phép người dùng thực hiện một số hành động trong quá trình tải xuống. Chuyển đến bảng điều khiển chính, bạn có thể dán URL trực tiếp và chọn chất lượng video, theo loại luồng của nó. Cung cấp cho người dùng khả năng lưu video vào FLV, MP4, MKV, 3GP.

Nó cho phép chương trình trích xuất âm thanh từ một tệp video và chọn định dạng đầu ra và đích. Bạn có thể lưu tệp âm thanh vào các định dạng tệp sau: định dạng MP3, M4A, OGG.

4K Video Downloader cung cấp chế độ thông minh để giúp bạn lấy các tệp video, cách dễ nhất có thể. Bạn cần chọn định dạng tệp, chất lượng và đích đầu ra. Khi bạn đã định cấu hình các tham số, ứng dụng có thể đặt ứng dụng cho tất cả các lượt tải xuống.

Download 4K Video Downloader 4.5 Free

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.675.393