Hacker: Nhân viên Sony dùng mật khẩu quá đơn giản

Mọi người đều kém trong việc chọn và nhớ mật khẩu. Nhưng nếu bạn làm việc ở bộ phận bảo mật cho một studio cao cấp như Sony chắc chắn bạn sẽ phải chọn những mật khẩu tốt hơn “s0ny123” hoặc “password”.

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865