Hai mẹ con dàn cảnh trộm iPad trong shop Hà Nội

Camera tại cửa hàng đã ghi lại cảnh người phụ nữ che chắn, đánh lạc hướng người bán hàng để đứa trẻ đứng đằng sau lưng thoải mái hành động, ăn trộm nhanh như chảo chớp

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865