Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Cục Viễn thông phát triển hạ tầng số

Mục đích của chương trình phối hợp này là nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực được giao quản lý (gồm: Viễn thông, internet, hạ tầng viễn thông – CNTT); phát triển hạ tầng số tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, kinh tế số của TP Hà Nội (gồm: Hạ tầng viễn thông – internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng thanh toán điện tử…).
Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại lễ ký.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết: Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, hạ tầng viễn thông của TP luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TT&TT, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Bên cạnh đó là sự quan tâm phối hợp, hướng dẫn của Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương và sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn TP, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động trên đất công, trụ sở công, công trình công và địa điểm công; việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông; tiến độ triển khai hạ ngầm mạng cáp viễn thông còn chậm. Đặc biệt, công tác quản lý thông tin thuê bao, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ TT&TT gây bức xúc cho người sử dụng dịch vụ.
Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thanh Liêm mong muốn thông qua Chương trình phối hợp sẽ được ký kết, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương sẽ có những hướng dẫn, phối hợp kịp thời và cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính, viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn TP Hà Nội.
Cụ thể, Cục Viễn thông và Sở TT&TT Hà Nội sẽ cùng phối hợp với những nội dung trọng tâm: Xây dựng chính sách phát triển lĩnh vực cho TP Hà Nội; tham vấn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn bản hướng dẫn triển khai pháp luật.
Đại diện các bên hoàn tất văn bản ký kết hợp tác

Cùng với đó, 2 đơn vị cũng tăng cường phối hợp trong triển khai chính sách, pháp luật trên địa bàn TP; hợp tác, phối hợp trong công tác thực thi quản lý Nhà nước; chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý trên địa bàn TP; chia sẻ thông tin và hợp tác nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.
Cũng tại buổi lễ, Sở TT&TT Hà Nội và Cục Bưu điện Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp về thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính và viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.
Các nội dung trọng tâm: Phối hợp trong công tác tham mưu, thúc đẩy dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng, Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội; phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng, quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn và chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến mạng bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865