Thời gian sử dụng pin của các đời iPhone từ 2017 – 2020

Dưới đây là các thông số do Apple công bố về thời gian sử dụng pin của các đời iPhone từ 2017 – 2020 cho các sản phẩm iPhone X, XR,XS, XS MAX,11, 11 PRO, 11 PRO MAX, SE 2020, 12, 12 MINI, 12 PRO, 12 PRO MAX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865